Sociale doelen

De opbrengst van de verkochte kunstwerken gaat integraal naar sociale en culturele doelen. De vzw Tentuinstelling en de verenigingen duiden elk organisaties aan waaraan zij hun schenking doen. Mensen van die sociale organisaties helpen mee tijdens de publieksdagen.

In september 2022 is er een persmoment voor overhandiging van de cheques aan de sociale en culturele verenigingen aan wie de opbrengst wordt geschonken.

De info wordt geregeld aangevuld.


vzw Tentuinstelling steunt

vzw Sprinkle

Februari 2020: een reiservaring van een kunstenares:

Wij reisden met ' anders dan anders' en deze reisorganisatie sponsort ook Sprinkle. 

We bezochten het huis en bewaren er een heel warme herinnering aan. Het huis wemelde van kleintjes, later kwamen ook de studenten in mooi schooluniform toe, de vrijwilligers waren overal aanwezig en bezig met de kindjes en het klaarmaken van het eten...Het huis, de douches alles was kraaknet. De bouw voor de jongenskamers is bijna klaar.

Ik ben ervan overtuigd dat het een project is dat zo waardevol is, dat het jullie steun echt verdient : kleinschalig, warm , liefdevol.

vzw Vrienden van De Toren: dagcentrum voor mensen met jongdementie


vzw Kinderkankerfonds

De Kinder Oncologische Eenheid voor Specifieke Thuiszorg en Rehabilitatie (KOESTER) maakt het reeds meer dan 25 jaar mogelijk dat kinderen met kanker tijdens hun behandeling zoveel mogelijk thuis kunnen zijn. Ook wanneer het kind niet meer kan genezen en in een palliatieve of terminale fase komt, is het zeer belangrijk om in de geborgenheid van het eigen gezin thuis te kunnen blijven.


vzw Touché


Touché is een Gentse organisatie die de wereld positief agressief wil maken. Iedereen met een vraag rond zijn of haar kwaadheid en agressie is welkom bij Touché. Met oplossingsgerichte begeleidingen, vormingen, workshops en campagnes gaan we aan de slag met mensen om samen de meest optimale ‘temperatuur’ voor hun kwaadheid te vinden.  


Lions Club Knokke - Zoute

Meestal gaat de hulp van de Lions Club Knokke Zoute naar lokale instanties die zich inzetten voor mensen met fysieke beperkingen. Zo is er in de loop van 2019 voor Het Vlot een standaard minibus omgebouwd naar een gebruikersvriendelijke bus en is er een duofiets aan het Boothuis geschonken.

Deze projecten kan de club voornamelijk financieren door haar jaarlijks terugkerende fin de saison party en deelname aan Tentuinstelling. Helaas hebben de evenementen vanwege de coronamaatregelen in 2020 en 2021 niet kunnen plaatsvinden.

Toch heeft de club zijn ondersteuning kunnen voortzetten door o.a. steun te bieden aan inzamelacties van gebruikte laptops. Hiermee hebben kinderen die thuis geen computer hebben de mogelijkheid gekregen om de schoollessen online te volgen.

Nu Tentuinstelling weer plaats vindt zal de club zich verdiepen aan welk lokaal goed doel de opbrengst als ondersteuning wordt aangeboden.

Kiwanis Knokke - Zoute

Waarom neemt uw vereniging deel aan Tentuinstelling 2022? 

Kiwanis Knokke-Zoute neemt deel om aan iedereen de kans te bieden op een laagdrempelige manier kennis te maken met kunst en tevens ook mooie tuinen in Knokke-Heist te bewonderen. Het is een fijne gedachte om dit initiatief samen met andere serviceclubs te kunnen ondersteunen.

Aan welke goede doelen schenkt uw vereniging de opbrengst van Tentuinstelling?

Kiwanis is een internationale serviceclub die zich onderscheidt door zich specifiek in te zetten voor alle kinderen. De opbrengst van deze fundraisingevents gaat naar de volgende doelen: Special Olympics Belgium, Prader Willi, Kerstfeest Huiswerkklassen, Tejo Huis, Omnisport kamp & Spelotheek De Wip. Graag zien we u in hof Ter Kalverkeete in de Sluisstraat.  U kunt er genieten van magnifieke kunstwerken, Kiwanis Knokke-Zoute beter leren kennen en tevens ook de innerlijke mens versterken ten voordele van onze goede doelen natuurlijk!

Marnixring de Blinckaert Knokke-Heist

De Marnixring is een internationale serviceclub die tot doel heeft de Nederlandse taal-en cultuurgemeenschap te dienen. 

Om deze doelstelling concreet te maken organiseert De Blinckaert  een Jeugdpoëziewedstrijd die jongeren tussen 10 en 14 jaar aanzet om creatief aan de slag te gaan met taal.

Om de 2 jaar reikt Marnixring De Blinckaert ook de Blinckaertprijs uit. Deze grensoverschrijdende prijs lauwert een persoon, onderneming of organisatie die zich verdienstelijk maakt voor de Nederlandse taal en cultuur.

Met het Blinckaertfonds worden jonge, veelbelovende leerlingen  van de Kunstakademie MAAK gesteund om hun talenten verder te ontwikkelen.

Dit jaar gaat de opbrengst van Tentuinstelling naar een sociaal project om jonge anderstalige ouders en hun kleine kinderen te helpen om Nederlands te leren. Investeren in taal is investeren in de toekomst. Want taalkennis verbindt mensen en zorgt  voor een hechte gemeenschap.


Fifty-One Knokke-Heist

Fifty-One Knokke-Heist draagt Tentuinstelling een warm hart toe.  Het is een uniek project en brengt kunst en kunstenaar dicht bij het publiek in een rustige, groene omgeving.  Fifty-One Knokke-Heist wil mensen verenigen waar ook ter wereld en bevordert de vriendschap, de achting en de verdraagzaamheid.  Dit zijn onze waarden en hebben als doel de gemeenschap ten dienste te zijn via onze sociale projecten.

Met de opbrengst van Tentuinstelling 2022 ondersteunen we:

  • “Elk kind aan de lapTOP” van spelotheek De Wip in Knokke-Heist. Met Fifty-One Knokke-Heist ondersteunen we het project en helpen zo dat meer kinderen toegang hebben tot digitale middelen, ook voor studenten uit het middelbaar en universitair onderwijs.
  • G-Voetbal RKFC het organiseren voor voetbal voor minder-valide kinderen en kinderen uit het buitengewoon onderwijs in Knokke-Heist.

Soroptimist International Club Knokke-Oostkust

Dankzij het engagement van onze leden voor lokale, nationale en internationale projecten en acties streven we ernaar vrouwen en kinderen te helpen op basis van evenwaardigheid en hen op die manier te empoweren. 

Deelname aan Tentuinstelling helpt onze projecten verder vooruit en onze organisatie aan een grotere visibiliteit.

Ook onze jaarlijkse pralineverkoop maakt ondersteuning mogelijk voor o.m.

  1. actie “Neen tegen Geweld op Vrouwen” en bekendheid van het noodnummer 1712
  2.  De Vuurtoren 
  3. ’t Schap
  4. Het Vlot.
  5. TEJO

 Rotary Knokke-Oostkust

Rotary Knokke – Oostkust nodigt U graag uit op het parcours van Tentuinstelling 2022. Deze organisatie is uitgegroeid tot één van de voornaamste fundraising-evenementen van de Club.

Rotary Oostkust wendt de opbrengst van dit prachtig kunstgebeuren volledig aan haar sociale doelen waarbij in 2021 en 2022 een belangrijk deel van het budget wordt besteed aan de waterramp in de Ardennen naast de verschillende vaste sociale projecten die de Club behartigt. ( Kerstpakketten, …..)

Stichting Jenny & Luc Peire

Met het ter beschikking stellen van haar tentoonstellingsruimte en tuin voor Tentuinstelling 2022 wil de Stichting Jenny & Luc Peire participeren in een uniek artistiek project.

De kunst van Anne De Ghelder, Mieke Everaet en Martin Baeten is verscheiden: respectievelijk papierkunst, porselein, sculpturen & reliëfs. Toch knipoogt elke kunstenaar op haar/zijn manier naar het ritme en het abstract verticalisme van Luc Peire (Brugge 1916 – Parijs 1994).

In de doorgang naar de tuin treedt werk van Martin Baeten rechtstreeks in dialoog met werk van Luc Peire.

De opbrengst van Tentuinstelling wendt de Stichting Jenny & Luc Peire aan om haar artistiek project verder uit te bouwen met tentoonstellingen, archiefonderzoek en publicaties over Luc Peire en diens oeuvre.

Marc Peire  

ZONTA Damme is het project Tentuinstelling reeds jaren genegen.

Deelnemen aan het project biedt ons de kans een groot publiek te bereiken en zo aan fondsenwerving te doen. Fondsen die geschonken worden aan Sue Ryder Woonzorg vzw alsook aan armoedeorganisaties die zich toespitsen op vrouwen en kinderen.

De deelname geeft ons ook een kans de visibiliteit van ZONTA Damme  en ZONTA International te vergroten.Contact

Privacy
Sitemap

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

Website by

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x