Kunstenaars 2025

Kunstenaars van A tot Z (op voornaam)

Abel Jallais

Souvent conçues comme des architectures ou des systèmes hydrauliques en attente d’activation, les pièces que je produis cherchent à maintenir une ambiguïté esthétique entre des objets industriels et des formes archaïques. Ces questionnements et recherches m’ont naturellement amené à travailler avec la céramique. Matière première de l’objet dans son histoire, ses propriétés plastiques offrent la possibilité d’un dessin en volume.
Lees meer

Anima Roos

Suseok ( Koreaanse term om stenen te verzamelen en te assembleren tot een nieuw landschap): Mensen rapen stenen. Ik ook. Maar vaak, eens thuis, wanneer een steen uit zijn natuurlijke context wordt gehaald, verliest ze haar mysterie, haar etherische waarde. Vanuit mijn fascinatie voor stenen, ben ik begonnen mijn eigen ‘rotsen’ te maken. Stenen stapelen, ze met elkaar verbinden, groeiende structuren, die elk een eigen zegkracht, karakter krijgen. Gestart als steen, blijven mijn sculpturen evolueren. Inhoudelijk krijgen ze door de bochten, de holtes en het spel met evenwicht, meer uiteenlopende referenties, met verschillende interpretaties. Van gestolde lava tot versteende wolken….
Lees meer

Ann Van Hoey

Door sneden en vouwen in uiterst dunne kleiplaten ontstaan nieuwe elegante en uitgepuurde vormen en volumes, waarvan het uitgangspunt altijd een geometrische figuur is. Felkleurige monochrome afwerking.
Lees meer

Anne De Ghelder

Anne De Ghelder hergebruikt papier in al zijn eenvoud, in een bijna meditatief proces van herhaling. Soms letterlijk ontbinden, ontrafelen om dan later terug te kunnen opbouwen. De geschiedenis van een materiaal komt zo terug tot zijn recht in een totaal andere vorm.
Lees meer

Annouk Thys

Annouk Thys werkt voornamelijk met keramische materialen als glazuur en porselein. Het samenbrengen van verschillende materialen, het onderzoek naar gedrag van materialen is haar fascinatie.
Lees meer

Ariel Elizondo

La pierre est comme une évidence : il a développé une connaissance et une relation intimes avec ce matériau dès l’enfance et dans les carrières familiales. L’acier vient des chantiers navals, de Bilbao et ce sont là les origines paternelles qui s’expriment.
Lees meer

Brecht Bossuyt

Brecht Bossuyt is een enthousiaste poëtische realist. Hij boetseert een wereld met een eigentijds gelaat die de hedendaagse realiteit weerspiegelt.
Lees meer

Britte Koolen

Bij het maken van haar sculpturen beperkt Britte zich tot geometrische basisvormen: de cirkel, de rechthoek en het vierkant. Daarnaast wordt ze gedreven door minimalistische principes als hergebruik, orde en reductie. Ook haar kleurgebruik is standvastig, want ze blijft trouw aan dezelfde tinten rood, geel, paars en zwart die regelmatig terugkomen in haar installaties en wandsculpturen.
Lees meer

Caroline Martens

De natuur, de mens en zijn kwetsbaarheid zijn de inspiratiebronnen voor het werk van Caroline. Het vrouwelijke, het impulsieve zijn daar de uitingen van…..
Lees meer

Chantal Pollier

Keer op keer wordt ze gefascineerd door de interessante spanning tussen de nutteloze feiten van haar herinneringen en de pracht van de natuur. Ze probeert haar persoonlijke interpretaties te herschrijven in een formele taal waarin herinneringen en markeringen aan de oppervlakte – de huid – van haar werk verschijnen.
Lees meer

Christine Coens

Door middel van het archiveren van menselijke gegevens wordt een statement gemaakt . De verzamelde gegevens verwijzen namelijk in geen enkel opzicht meer naar het land van herkomst of nationaliteit. Het hokjes-denken in termen van land van herkomst of nationaliteit is in deze van geen tel meer. We zijn in de eerste plaats allemaal mens!
Lees meer

Christoph Goldberg

Werkt constructief en figuratief. In het figuratieve deel van zijn werk worden worden mens en dier, als archaïsche idolen, in een gereduceerde vormtaal weergegeven. Ze krijgen ook soms een statisch karakter door het weglaten van ledematen. In het constructieve gedeelte van zijn sculpturen opent en verbuigt hij eenvoudige geometrische vormen in een spanningsveld van stilte en beweging
Lees meer

Dirk Santens

Creativiteit is als een microbe in je lichaam. Je kan ermee geboren worden omdat in je genen zit. Maar je kan het ook krijgen door in je omgeving creative mensen te ontmoeten die je inspireren en motiveren. Door de jaren heen is beeldhouwen, naast tekenen en schilderen, het hoofdaandeel geworden van mijn creativiteit. Het boetseren van dieren in beweging blijft mij boeien. De mogelijkheden zijn oneindig en ik amuseer mij enorm.
Lees meer

Dominique Belpaire

Mijn werk vertrekt vanuit de paradox met enerzijds de vervreemding van en anderzijds de hunker naar de natuur. In de benadering van het natuurlijke ervaart de maker een vervreemdende afstand. Onze beleving wordt onlosmakkelijk beïnvloed door de cultuur. Een subjectieve benadering eigen aan onze geschiedenis en toekomst. Vanuit herinneringen, voorwerpen en materialen wordt een eigen wereld gecreëerd. de tijd wordt hierin schijnbaar stilgezet. Natuur, cultuur en ook de maker zijn echter voortdurend in beweging. Werk 'Under construction'
Lees meer

Eddie Symkens

Vanuit hun lichamelijke deformatie en brokkelige structuur zenden ze intense gevoelens uit van rebellie, argwaan, verwachting en verlangen, maar ook van zelfzekerheid, genegenheid en affectie.
Lees meer

Gerda De Jonghe

Haar werk is puur en universeel. Gerda is luisterbereid en bouwt haar wereld op zoals het door het leven wordt aangeboden, soms geometrisch en vlak, maar morgen speels als de willekeurige natuurgrillen.
Lees meer

Guy Du Cheyne

Guy zijn beeldend werk bevindt zich op het snijvlak van die twee werelden. In zijn rationele zoektocht naar het vernieuwen van zijn expressiemiddelen, het verfijnen van zijn technieken, het ontdekken van nieuwe materialen schuwt hij geen enkele technologische vooruitgang.
Lees meer

Igor Lannoye

Igor maakt keramische wand en pot sculpturen. Geschoeid op de ambacht van Japanse klei-grootmeesters creëert hij vandaag kleine verhaaltjes. Hij zoekt de grens op tussen fantasie & realiteit, koppelt esthetiek aan enerzijds ethische vragen en hedendaags patstellingen en anderzijds kinderlijke naïviteit. Het resultaat leeft in het licht.
Lees meer

Ilia Vromman

Haar sculpturale werken zijn voornamelijk opgebouwd uit stalen elementen. De tactiele uitstraling van haar werk wordt versterkt door het combineren van het staal met zachtere materialen zoals hout en was. Het uitgangspunt zijn beelden uit de natuur die zij herkenbaar laat terugkomen maar tegelijk ook laat vervormen tot nieuwe sculpturen. Ze hoopt hiermee de toeschouwer te doen stilstaan bij de schoonheid en kwetsbaarheid van de natuur.
Lees meer

Ine Lammers

Deze kunstenares is extravert, al koestert ze de solitude en de sacrale stilte die hiermee gepaard gaat om te creëren. Net als de wintermaanden. Ine Lammers heeft de koude nodig om vorm te geven aan wat ze in de zomer verzamelde.
Lees meer

Isabelle De Bellefroid

Ce que l’âme perçoit lorsque le corps éprouve… Isabelle de Bellefroid est une sculptrice belge. Ses créations figuratives, généralement en bronze, sont uniques.
Lees meer

Jan Van Strien

De mens en de sfeer waarin hij leeft en werkt is het hoofdthema van Jan. Het zijn abstracte weergaven van mensen in hun doen en laten. De houding die deze abstracte beelden aannemen geven een bepaalde sfeer weer zodat haast het karakter en humeur van de figuur af te lezen is.
Lees meer

Jeanette Jansen

Emotie is ons gegeven. We hoeven het alleen onze ziel aan te laten raken om het te voelen, waardoor we schoonheid, kracht, karakter, woede, blijheid en verdriet ook kunnen gaan zien. Uiteindelijk terecht gekomen bij het werken met brons. Hierin kan ik mijn "beeld" kwijt.
Lees meer

Jeannot Clemminck

Jeannot Clemminck, het menselijk lichaam, met zijn houdingen en bewegingen, fascineert hem mateloos en dwingt hem telkens opnieuw om daar nieuwe betekenissen en combinaties aan toe te voegen. In de uitgerektheid van zijn beelden verwijst hij naar de kwetsbaarheid die in elk van ons zit en ook het idee dat het lichaam eigenlijk ook een leven op zich leidt, los van de geest is een belangrijke aanzet
Lees meer

Joachim Louis

‘Daar was ooit een boom.’ Het werk van Joachim Louis is een ode aan de boom. Aangevuurd door inspiratie recht uit het leven en universeel-menselijke thema’s blaast Louis knoestige stammen een nieuw leven in. Brute ingrepen eindigen in zacht polijsten tot de sculptuur – en het hout – weer tot leven komt. Louis’ sculpturen voegen een poëtische dimensie toe aan de plek waar ze landen. Verhuld in de stam, een nieuw verhaal.
Lees meer

Karel Van Roy

De sculpturen en objecten van Karel Van Roy getuigen van een harmonie tussen verbeelding en een verering van de vorm. De uitermate artisanale wijze waarop zijn werken tot stand komen wijzen op een diep respect voor diverse materialen en de beHANDeling ervan. Van Karel kennen we vooral zijn beeldhouwwerken in hardsteen, witsteen en marmer. Vandaag gaat hij in zijn objecten ook de dialoog aan: hout met metaal, hout met kunststof en hout met kleur. In de werken met als titels Chair en Frame bijvoorbeeld, tast hij bijna als een ontwerper de grenzen af met vorm en functionaliteit. In de stille hoop zo nieuwe dimensies van schoonheid en betekenis te beleven.
Lees meer

Karen Vermeren

Karen Vermeren maakt werken die het midden houden tussen tekeningen en schilderijen, veelal aangebracht op ramen, soms ook op muren, op papier of op doek. Voor haar ‘landschappen’ neemt ze het geologische landschap als basis, voornamelijk vanuit haar fascinatie voor de kracht van platentektoniek. In de aardkorst duwen, trekken en verschuiven tektonische platen, waardoor bergen en kloven ontstaan. Ze vertaalt dit fysieke proces naar de maatschappij, die eveneens beweegt en verandert.
Lees meer

Katrin Dekoninck

Katrin Dekoninck, een introspectieve queeste naar troost. De mens is altijd op zoek, niet in het minst naar zichzelf. Aan de basis van deze nomadische geest ligt een existentiële onrust, soms zelfs angst, die wellicht voortkomt uit ons zelfbewustzijn en de manier waarop we ons eigen bestaan positioneren ten opzichte van datgene wat ons omgeeft
Lees meer

Kris Demuelenaere

De sculpturen van Kris Demuelenaere zijn een fascinerende zoektocht naar een combinatie van massa en spanning, Spontane lijnen en snedes, een spel van licht en schaduw, abstractie en eenvoud … die onze emoties raakt en ons aanzet om aan te raken, eindeloos naar te kijken en weg te dromen.
Lees meer

Laurence Christiaens

Een gedachte, een beeld, een schaduw, een gewaarwording, een ingeving, een droom, geeft een aanzet om tot een nieuw werk te komen. Ik probeer dit om te zetten in een tekening en daar maak ik een patroon van. Dit patroon gebruik ik als basis om te klossen. Aanvankelijk werkte ik in twee dimensies; nu maak ik meer en meer driedimensionale werken.
Lees meer

Lieve Vanhoutte

Op latere leeftijd voelde ik voor het eerst de nood om, in plaats van te genieten van kunst, om zelf ‘iets’ te creëren. De liefde voor vorm, de fascinatie voor de uitstraling van steen (vooral marmer en albast), prikkelden mijn fantasie. In Italië vond ik de tijd en de focus om mijn eerste stappen in het beeldhouwen te zetten (onder deskundige begeleiding van Isidoor Goddeeris, mijn partner). Een nieuwe wereld ging voor me open. Mijn beelden zijn eerder abstract te noemen. Ik inspireer me vooral op vormen die mij intrigeren, zoals bunkers, primitieve gebouwen, een skyline, maar ook organische vormen. Ik kijk waar mijn fantasie en het concrete van de steen elkaar kunnen vinden. Een oneindig boeiend proces!
Lees meer

Linda Molleman

De ruimtelijke constructies van ongewone materiaalcombinaties tonen een fragiel evenwicht, een bedrieglijke soort rust, balancerend op de spanning tussen uiterlijk en innerlijk. In natuurlandschappen ontwaart zij geometrische composities. Met haar blik ontgint ze het terrein tot ze lijnen in de natuur ontdekt.
Lees meer

Linde Ergo

De sculpturen van Linde Ergo spreken een universele taal. Ze laten ons menselijke emoties zien die diep in ons verborgen zijn. Haar vormen inspireren ons en nodigen uit om even stil te staan
Lees meer

Luk Van Soom

Zwaartekracht en gewichtloosheid zijn thema’s die voortdurend in zijn werk terugkomen. De beeldentaal die van Soom gebruikt, refereert ook naar de barok waarin de spanning tussen de materie en de gewichtloosheid een constante is. De zoektocht naar die gewichtloosheid en het vluchtige zijn kenmerkend voor zijn werk. Met de baroktaal van Bernini en de grote beeldhouwers uit die periode heeft hij een affiniteit. Spiralen, overdadige vormen, kronkelende lijnen en speelse ornamentiek onderlijnen die fantasie.
Lees meer

Maarten Ceulemans

De Belgische beeldhouwer Maarten Ceulemans (1983°) werkt vooral rond de figuur. Hij geeft zijn beelden vorm met traditionele technieken. Sinds enkele jaren is hout zijn voornaamste medium. De steeds veranderende ervaring van een beeld tijdens het creatieproces is voor hem een vruchtbare voedingsbodem en genereert nieuwe ideeën. Zijn sculpturen sluiten zich vaak af van de ruimte en de toeschouwer of lijken soms zelfs onaf.
Lees meer

Marc De Ridder

Het beeldend werk van Marc situeert zich in het loswrikken van bestaande betekenislagen die opgeslagen liggen in ons dieper bewustzijn .Zijn werk vertrekt vast vanuit een beeldtaal die aansluit bij objecten die iedereen reeds kent, maar steeds wordt hier een twist aangegeven. om te bewijzen dat we niet met voldoende aandacht kijken naar de wereld die ons omringt!
Lees meer

Mark Dedrie

De bewondering voor de natuurlijke vormen en de gracieuze bewegingen en ook de aard van het dier zijn de uitgangspunten van de creatie van de werken van Mark. De beelden zijn strak en nauwkeurig in vorm en de afwerking is perfect. De patina van de beelden is in rijke en zachte tinten. De werken van Mark Dedrie tonen dat hij niet alleen een sterke beeldhouwer is, maar ook een gedegen patineur.
Lees meer

Marleen De Smet

Marleen haar voorkeur gaat uit naar abstracte vooral geometrische kunst. Sinds enkele jaren heeft vooral glaswerk een belangrijk deel van haar interesse en tijd ingenomen. Marleen creëert prachtige kunstwerken in glas
Lees meer

Marleen Vansteenvoort

De ‘mens’ is het meest voorkomende thema in mijn recente werk. Ik hou ervan mensen te observeren. De beelden staan zelden op zichzelf, meestal in relatie met elkaar.
Lees meer

Martin Wiese

De werken die de meeste artistieke vrijheid bieden, heeft Martin Wiese besloten Fragments te noemen. Gefragmenteerde stenen lichamen komen tot leven in het contrast van de ruwe, onafgewerkte elementen, waarvan de scherpe randen ons doen denken aan de oorsprong van de steengroeve, en de perfect gebeeldhouwde gezichten. De gesloten ogen van de figuren boeien de toeschouwer en suggereren hun meditatieve aard (innerlijke verkenning). Steengroevestenen verenigen en completeren vervolgens de gefragmenteerde lichamen tot een samenhangend geheel. Prof. Susanne Windelen Kunstacademie, Stuttgart
Lees meer

Martine Bossuyt

Voor mij is kunst passie, liefde, een eeuwige zoektocht naar schoonheid en emotie. Ik koester de liefde voor de materialen en geniet van de zalige gedachte dat mijn sculpturen naar mensen gaan die dezelfde liefde voor kunst hebben als ikzelf. Mijn werk is een ODE AAN HET LEVEN. Sculpturen in terra cotta, brons, kunsthars en ijzercomposiet.
Lees meer

Mieke Smet

In haar Antwerpse atelier maakt Mieke Smet ingetogen sculpturen met textiel, metaalgaas en papier. Ze maakt vaak gebruik van materialen die al een verhaal hebben, en zoekt in haar werk naar een verdere episode in dat verhaal.
Lees meer

Mieke Tambuyzer

Inspiratie haalt ze uit de wereld rondom haar. Sociaal bewogen verweeft ze speels, niet zwaar op de hand, wereldproblemen in haar werk. De lichtheid van het materiaal, de ludieke aanpak, maken de thema’s verteerbaar.
Lees meer

Patrick Van Craenenbroeck

Van Craenenbroeck bouwt aan een bevreemdend en geheel eigen universum, onbewust geïnspireerd door oude culturen. Een mythisch volk, een krachtig oervolk. Ze fixeren je aandacht, dwingen tot dialoog. Ze worden gekenmerkt door kracht, dynamiek, mystiek. Ze zijn schaduwen van het vuur. Je ziet de aarde spreken, roepen, zwijgen, maar ook fluisteren. Ze fluisteren verleden, heden en toekomst tot één geheel. Het zijn ‘REIZIGERS IN DE TIJD’.
Lees meer

Palieter Hillewaere

Hij beeldt dit verhaal niet letterlijk uit, hij probeert in zijn werk het gevoel op te roepen dat er van uit gaat. Zo maakt hij zowel formeel vormelijke installaties in staal die de ruimte omtoveren in een andere realiteit. Of hij maakt werken uit steen die zeer tactiel ogen en spannend aaibaar lijken. Palieter wil met zijn werk mensen beroeren, doen stilstaan en mogelijks aanzetten tot het beleven van nieuwe memorabele momenten.
Lees meer

Peter Adams

Beelden zeggingskracht geven. Soms ingetogen, soms uitbundig. Maar altijd zo dat het de kijker raakt. Want een beeld bestaat pas als het emoties in zich draagt waar ieder deelgenoot van kan worden. Of het nou gaat om passie of pijn, vreugd of verdriet, wilskracht of weemoed – het beeld moet spreken.
Lees meer

Peter Jacquemyn

Dankzij de kettingzagen waarmee ik hout bewerk, kan ik met de snelheid van een pennentrek een vorm formuleren. Ik moet op zo'n moment snel beslissen. Gelukkig bestaan er geen echt foute beslissingen. De sculptuur maakt in grote mate zichzelf. Ik vertrek van wat er overblijft, met mijn intuïtie als kompas. Elke nieuwe actie sluit bepaalde mogelijkheden uit, maar creëert er ook nieuwe.
Lees meer

Pia Burrick

Glas is een eigenzinnige materie vanwege het moleculair gedrag. Het is de basis van al mijn creaties. Het is met de jaren vanzelfsprekend geworden. Zelf manipuleer ik het glas niet. Ik stel me nederig op. De materie zelf, glas, is baas! Ik heb uiteraard veel voeling, maar ga de materie geen geweld aandoen. (citaat Johan Debruyne)
Lees meer

Raphaël De Bois

Hallo, mijn naam is Raphaël en ik hou ervan om gedurfde portretten te maken, boordevol aanstekelijke speelse positiviteit, en ze ondertussen zo puur en eenvoudig mogelijk te laten lijken.
Lees meer

Rika Verlinden

draden en stoffen - knopen en vruchten - verwondering vervormen en verbinden - tot nieuwe structuren zoeken en vinden - indrukken afdrukken - verhalen van verleden en heden - van dichtbij en veraf
Lees meer

Rolf Mulder

Mijn werk is zelden gebaseerd op schetsen. Ik verzamel overgebleven stukjes en beetjes en rangschik ze tot nieuw werk
Lees meer

Saskia Weyts

Kleur staat centraal in haar oeuvre, dat zowel uit abstracte schilderijen en werken met menselijke figuren bestaat. “Kleur verwekt een enorm plezier”, aldus Saskia, “Het onthult het mysterie van de schoonheid, van het onzichtbare. Zonder het bewustzijn van de schoonheid kan ik niet schilderen.”
Lees meer

Simon Woudwijk

Simon Woudwijk lopen verschillende technieken door elkaar, schilderwerk, waarin de materie verf zelf een centrale plaats inneemt, beelden in verschillende materialen en foto’s. De werken twee – en drie dimensionaal beïnvloeden elkaar, ze vullen aan of bieden een ander, breder, perspectief. Centraal binnen dit oeuvre staat het gebruik van symbolen, waarvan “het wiel” er één is. Dit wiel is dan teken van en voor (de) tijd, eeuwigheid en immer doorgaande beweging, verandering en dynamiek.
Lees meer

Tine Deweerdt

FRAGIEL, in materie, in ruimte, in aanraking, in zijn. De keramische kunstwerken zijn niet alleen objecten, maar ook een poëtische reflectie van hun omgeving. In de fragiele materie en ruimte komen deze kunstwerken tot leven. Ze vragen om zorgvuldige aanraking en bestaan niet alleen fysiek, maar ook in hun omgeving. Hun fragiliteit is hun kracht, en ze spreken in de taal van gevoeligheid en verbondenheid. In hun zijn omarmen ze hun eigen kwetsbaarheid, waar ware schoonheid schuilt in delicate momenten.
Lees meer

Ulrike Bolenz

Ulrike BOLENZ is een Duits-Belgische kunstenares met een zeer eigen stijl die het midden houdt tussen traditie en experiment. De hedendaagse symbiose tussen mens en machine staat centraal in haar het werk. Mannen èn vrouwen –of zijn het hybride wezens?- worden afgebeeld op platen van plexiglas, een materiaal dat doet denken aan computer- of smartphoneschermen, terwijl de ruis, de pixels en de fragmenten van barcodes, verwijzen naar de vele technologische ontwikkelingen die vandaag vast onderdeel zijn van ons leven.
Lees meer

Véronique Choppinet

Son écriture est directe, expressionniste avec de grands aplats. « Dans la création, je m’attache à aller au-delà de la forme, plus loin que l’apparence, pour découvrir la profondeur des impressions, des sentiments et des émotions ».
Lees meer

William Roobrouck

Onder de noemer “ Williams “ maakt William Roobrouck objecten, sculpturen, kunstwerken en stukken design waaruit zijn liefde spreekt voor vormen, ruwe materialen en handwerk. Van de allereerste schets tot het allerlaatste laspunt – hij doet het zelf.
Lees meer

Willy Peeters

De betekenissen die Peeters in zijn beelden legt, zijn van een diep existentieel niveau. Het oproepen van wat anders onzegbaar is – existentiële eenzaamheid of liefde bijvoorbeeld – is de grootste verdienste van Peeters.
Lees meer

Zus Van Zand

Zus noemt zichzelf ‘een tekenaar die last’. Ze tekent naar levend model. Met een paar eenvoudige lijnen de sfeer en houding treffen, daar streeft Zus naar. Ook in haar ruimtelijk werk van staal. Hiervoor gebruikt ze haar eigen schetsen als inspiratiebron.
Lees meer

Kunstenaars 2025

Contact

luc.michils@gmail.com

Privacy
Sitemap

Meer info?

Praktische informatie

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

Website by

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x